Zeist Dementievriendelijk

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Dat is een grote groep en daarom vinden wij het belangrijk om inwoners en ondernemers in Zeist te informeren over dementie en te leren hoe hiermee om te gaan. Wij willen dat Zeist voor iedereen een prettige, veilige en vertrouwde gemeente is. Ook voor mensen met dementie.  

Netwerk Dementie Zeist

Wij participeren in het Netwerk Dementie Zeist. Op de website van Dementie Zeist vind je informatie en advies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen ook terecht bij Steunpunt Mantelzorg Zeist. 

Mensen met dementie doen mee!

Waar u ook bent, u kunt overal te maken krijgen met een buurtbewoner, klant, bezoeker of familielid met dementie.
Wij willen ervoor zorgen dat bewoners van Zeist meer kennis over dementie krijgen en weten hoe er goed mee om te gaan. Zo kunnen mensen met dementie op een juiste en een waardige manier worden geholpen en meedoen in de maatschappij.

Doe ook een training in Zeist

Wij organiseren trainingen voor professionals én voor alle inwoners in Zeist. De trainingen duren ongeveer 2,5  uur. 

Geïnteresseerd?
Meld u dan aan bij Sera Willlemsen, via 
06 - 40 24 99 81.

 
 

Dementievriendelijke winkel

Bakkerij Brandsma was de eerste winkel in Zeist die in 2018 het predicaat dementievriendelijk kreeg.

Ik ben Marije Kemperman. Ik vind het belangrijk dat de bakkerij een plek is waar mensen zich vertrouwd voelen.

 

 

 
 
 
 

Online training 'GOED omgaan met dementie'

In de gratis basistraining 'GOED omgaan met dementie' leert u stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer u in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek.

Start de training

 

 

 
 

Doet u ook mee?

"Zullen we met z’n allen Zeist Dementievriendelijk maken?"

Marcel van der Vaart, adviseur Sociaal Domein gemeente Zeist.

"Het aantal mensen met dementie neemt door de vergrijzing de komende jaren fors toe, ook in Zeist. Maar niet alleen oudere mensen kunnen dementie krijgen, het kan ook jongere mensen treffen. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving"

 

 

 

Ondersteuning van mantelzorgers

Bent u mantelzorger van iemand met dementie en heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg Zeist, via info@mantelzorgzeist.nl of 030 - 692 53 19.
U kunt ook kijken op www.mantelzorgzeist.nl of www.dementiezeist.nl.

 

 

 

Ontmoetingscentrum

In het ontmoetingscentrum kunnen mensen met (lichte) dementie een gezellige actieve dagbesteding krijgen en/of aan een talentproject deelnemen. De wensen en behoeften, maar ook de talenten en passie van de deelnemers staan centraal.  Doel is om hen sociaal, lichamelijk en maatschappelijk te stimuleren. In groepsverband doen ze activiteiten op maat en alledaagse bezigheden. 

Mantelzorgers vinden er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

Meer info vindt u bij Vitras en de folder van Ontmoetingscentrum Zeist.

 

 

Talentproject

Het Talentproject koppelt vrijwilligers met dementie aan bedrijven, organisaties of verenigingen. De medewerker van het Talentproject gaat samen met de vrijwilliger met dementie op zoek naar een vrijwilligersbaan die past.

Meer informatie en contact via Annette Stock, coördinator Ontmoetingscentrum Zeist
06 - 10 45 96 38.

Flyer Talentproject Zeist

 

Alzheimer café Zeist

U kunt iedere 3e dinsdag van de maand het Alzheimer café bezoeken. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland afd. Zeist e.o. en Partijen Netwerk Dementie Zeist

 
 

 

In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2050 naar 620.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

 
 

MeanderOmnium

030 - 694 04 00
(maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur)

info@meanderomnium.nl

Laan van Vollenhove 1014
3706 AH Zeist

 

Postbus 153
3700 AD Zeist

Alle locaties van MeanderOmnium

Blijf op de hoogte!

         

Onderdeel van MeanderOmnium

Vrijwilligerscentrale Zeist logo

Steunpunt Mantelzorg Zeist logo

Cookie-instellingen