U bent hier

PIEP zei de muis

'PIEP zei de Muis' is een kidsclub waarin kinderen met begeleiding spelen, knutselen en zingen. Elke week leren ze samen met de muis over een thema zoals: bang zijn, blij zijn of je sterk voelen. ‘PIEP zei de Muis’ is voor kinderen die extra steun nodig hebben omdat ze veel stress en spanningen ondervinden.

Waarom PIEP zei de Muis?

PIEP zei de Muis is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen. Iedereen komt dat natuurlijk tegen in zijn of haar leven, maar voor kinderen is dat moeilijker te plaatsen en om mee om te gaan dan voor volwassenen.

Soms gebeuren er dingen in een gezin waarmee een kind geen raad weet, bijvoorbeeld als een ouder ernstig ziek wordt of depressief is, een scheiding, veel stress en spanningen, ruzie, geweld, iemand die komt te overlijden of een ernstig ziek broertje of zusje.

Als dat langere tijd duurt, dan komt een kind vaak in de verdrukking omdat ouders met problemen te maken hebben die hun leven behoorlijk beïnvloeden. Op zo’n moment is er natuurlijk niet de rust en ruimte in een gezin om veel aandacht voor de kinderen te hebben.

Ouders proberen dit vaak voor kinderen te verbergen, maar kinderen hebben een enorme antenne om signalen op te pikken en voelen gelijk of er iets aan de hand is. Juist door er niet over te praten, gaan kinderen van alles fantaseren.

Invloed van de situatie thuis op de kinderen

Omdat kinderen nog niet goed weten hoe de wereld in elkaar zit en niet goed kunnen onderscheiden hoe het allemaal werkt in relaties en tussen mensen, denken ze altijd dat alles door hun gedrag komt. Ze voelen zich schuldig omdat het vast komt dat papa of mama zo verdrietig is of ziek is door iets wat zij hebben gedaan!

Kinderen reageren daarop door heel stil te worden, zich niet te uiten. Sommige kinderen worden ook heel boos en dwars. Ze kunnen bang zijn om te gaan slapen, bij hun moeder weg te gaan of gaan soms nog of weer in bed plassen.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in zo’n situatie verkeren, problemen kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico. Ze kunnen problemen krijgen op het gebied van vriendschappen, depressief worden, faalangst ontwikkelen, een rol op zich nemen waar ze nog helemaal niet aan toe zijn, bijvoorbeeld door zorg over te nemen van ouders.

Voor die kinderen en gezinnen is "PIEP zei de Muis" ontwikkeld.

Wat wordt er bij PIEP gedaan?

PIEP zei de Muis is een kindergroep die 15 weken duurt. Bij PIEP merken de kinderen dat ze niet de enige zijn waar het thuis anders gaat dan bij andere kinderen. Ze leren ook dat het niet door hun komt wat er om hen heen gebeurt. Ze leren hun eigen gevoelens en emoties te voelen en ermee omgaan.

Dat wordt op een speelse manier gedaan. PIEP de muis, een handpop vertelt over wat hij allemaal meemaakt en nodigt de kinderen uit om samen met hem voor allerlei dingen een oplossing te zoeken.

Het gaat over bang, boos, verdrietig, blij zijn. Wat voel je dan en wat doe je dan? Wanneer ben je dat en hoe kun je de gedachten daarover veranderen, zelf beïnvloeden? Er wordt met een schatkist gewerkt, waarin iedere week een schat komt die de kinderen daarbij kan helpen. Zoals een poppetje voor als je verdrietig bent, een steen als je kracht nodig hebt, een toverstokje om de wereld om je heen te veranderen. Ook werken we aan een positief zelfbeeld. Wie ben je en wat kun je goed? We hebben het ook over naar wie je toe kunt als je verdrietig bent of bang, dat je daar over mag praten en dat dit helpt. We proberen kinderen vaardigheden te leren waardoor ze makkelijker met de situatie thuis om kunnen gaan.

Steun voor de ouders

Tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de club doen en waarom. Zodat ouders weten wat de kinderen doen en wat de bedoeling daarachter is en dat ouders ook kunnen inspelen en verder praten met de kinderen over de groep. Het is voor de kinderen belangrijk om te weten dat ouders het goed vinden wat ze doen.

Verder hebben we het over zaken in de opvoeding waar je tegenaan loopt, die moeilijk zijn en we proberen daar samen oplossingen voor te zoeken. We hebben het over aandacht hebben voor je kind, ook als je hoofd daar helemaal niet naar staat. Over vertellen wat er aan de hand is, hoe doe je dat en hoe gaan kinderen daar mee om?

Tijdens de ouderbijeenkomsten proberen we vooral ook in te spelen op vragen die bij de ouders spelen.  We maken altijd de afspraak dat alles wat in de groep besproken wordt ook in de groep blijft.

Ook is het mogelijk om een beroep te doen op de gezinsbegeleidster. Zij kan samen met de ouders zoeken naar hulp, steun of activiteiten voor de andere gezinsleden. Ook voor de andere kinderen zijn er vaak soortgelijke groepen.

Hoe kunnen kinderen aangemeld worden voor PIEP?

U kunt uw kind hier aanmelden met het aanmeldformulier. De intern begeleider op school, de huisarts, de schoolarts, het wijkcentrum kunnen kinderen eveneens aanmelden.

Als een kind wordt opgegeven komt er iemand van PIEP thuis op bezoek om uitleg te geven over de club en om samen te bespreken of deelname gewenst en mogelijk is. In één Piep-groep zitten maximaal 10 en minimaal 6 kinderen. Er zijn 2 begeleiders. De kinderen komen wekelijks bij elkaar, in totaal 15 keer. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van PIEP zei de Muis.

Wendy Bosma
- contactpersoon -

Telefoon

030 - 694 04 00

E-mail

[email protected]
meanderomnium.nl

AANMELDFORMULIER