U bent hier

Moedercentrum

Het Moedercentrum is per 1 januari 2017 fysiek worden opgeheven. Souad Belouchi blijft als sociaal werker het aanspreekpunt in de wijk.

Drie keer per jaar zal er een wijkkalender uitkomen met alle activiteiten voor jong en oud in Zeist-Noord.

Moedercentrum per 1 januari 2017 opgeheven

Vanwege ontwikkelingen in het welzijnswerk en de realisatie van de School in de Wijk in Zeist-Noord is het Moedercentrum per 1 januari 2017 fysiek opgeheven. Souad blijft verbonden aan de wijk, haar rol als sociaal werker wordt breder getrokken en de samenwerking met de School in de Wijk wordt intensiever en versterkt.

In het kader van School in de Wijk willen wij ons graag richten op álle wijkbewoners.
Onze doelstellingen zijn:

  • Ouderbetrokkenheid bij school versterken
  • Wijkbewoners activeren en betrekken bij de wijk
  • School is het centrale punt in de wijk
  • Burgerparticipatie stimuleren

Hoe het was...

Moedercentrum De Horizon is vanaf oktober 2005 het bruisende middelpunt in de wijk (Zeist-Noord) geweest. Het Moedercentrum heeft kansen geboden aan veel vrouwen uit de wijk en Zeist om zorg voor het gezin en eigen ontwikkeling te combineren. Door middel van diverse activiteiten en trajecten gericht op participatie, educatie en ontmoeting hebben vrouwen hun talenten (her)ontdekt en zijn zij veel actiever geworden in de Zeisterse samenleving.

Het Moedercentrum heeft het sociale netwerk, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van veel vrouwen vergroot. Er zijn veel contacten ontstaan en verbindingen gelegd tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners en diverse organisaties. Daarnaast is het contact tussen organisaties versterkt en de samenwerking verbeterd door het opzetten van netwerkbijeenkomsten. Het Moedercentrum heeft haar doel bereikt en nu is het tijd voor een nieuwe fase!

Wat betekent deze ontwikkeling voor bestaande activiteiten en de samenwerking met andere organisaties?

Een aantal bestaande activiteiten, waaronder de naaiactiviteit en de fietsles voor vrouwen, worden voortgezet. Nieuwe activiteiten en initiatieven uit de wijk worden zo veel mogelijk vormgegeven volgens het principe van de vitale buurt. Dit houdt in dat het initiatief uit de burger komt en deze actief betrokken wordt bij de realisatie en zodoende bij de eigen buurt. In de School in de Wijk Op Dreef is een lokaal beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten.

Samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van educatie, sociale activering, zorg en hulpverlening blijft uiteraard van groot belang voor een efficiënte en integrale aanpak van eventuele problemen in de wijk.

Rol van sociaal werker

Als sociaal werker is Souad regelmatig aanwezig op school om contact te leggen en te onderhouden met de ouders en de wijkbewoners. Kortom, de School in de Wijk wordt het nieuwe bruisende middelpunt in de wijk (in plaats van het Moedercentrum) en de sociaal werker is de spin in het web!

Meer informatie

Neem contact op met Souad Belouchi voor meer informatie.

Souad Belouchi
- sociaal werker -

Telefoon

06 - 15 52 92 28

E-mail

[email protected]
meanderomnium.nl