U bent hier

Voorschool Kameleon

Een voorschool van MeanderOmnium is een speelzaal voor kinderen van 2,5 - 4 jaar met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Op een speelse manier leren kinderen begrippen als kleuren en vormen. Bij een voorschool bestaat de mogelijkheid om kinderen individueel te begeleiden.

Openingsdagen

Met uitzondering van de schoolvakanties is voorschool Kameleon geopend op:

Kameleon 1

  • maandagmiddag
  • dinsdagochtend
  • donderdagochtend
  • vrijdagochtend

Kameleon 2

  • maandagochtend
  • dinsdagmiddag
  • woensdagochtend
  • donderdagmiddag

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Al onze speelzalen en voorscholen worden geïnspecteerd door de GGD en geregistreerd in het LRKP. De resultaten van De Kameleon zijn te lezen in het Inspectierapport De Kameleon.

Alles dat u weten wilt omtrent dit onderwerp kunt u lezen bij de Rijksoverheid.

Op de locatie liggen ter inzage:

Kosten

Zie de pagina aanmelding en kosten.

Opzeggen

De opzegtermijn is één maand.
Wij verzoeken u de opzegdatum minimaal één maand van tevoren te mailen naar peuterspeelzaal@meanderomnium.nl. Na binnenkomst ontvangt u een bevestiging per mail.

U kunt ook een opzegformulier vragen bij de speelzaalleidster en deze ingevuld minimiaal één maand voor de opzegdatum bij de speelzaalleidster achterlaten.

Speelzaalleidsters

Wilma, Hayat (foto)
en Louelle

Telefoon

06 - 58 86 76 47

Adres

Gerrit Jan vd Veenlaan 2
3705 PE Zeist