U bent hier

Voorschool Ienie Mienie

Een voorschool van MeanderOmnium is een speelzaal voor kinderen van 2,5 - 4 jaar met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Op een speelse manier leren kinderen begrippen als kleuren en vormen. Bij een voorschool bestaat de mogelijkheid om kinderen individueel te begeleiden.

Het volledige team wordt ondersteund door een intern begeleider.

Ienie Mienie heeft plekken voor zowel de voorschool als voor de peuterspeelzaal.

Openingsdagen

Met uitzondering van de schoolvakanties is voorschool Ienie Mienie geopend op:

  • maandagochtend
  • dinsdagmiddag
  • woensdagochtend
  • donderdagmiddag

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Al onze speelzalen en voorscholen zijn geïnspecteerd door de GGD en geregistreerd in het LRKP. De resultaten van Ienie Mienie zijn te lezen in het Inspectierapport Ienie Mienie.

Alles dat u weten wilt omtrent dit onderwerp kunt u lezen bij de Rijksoverheid.

Op de locatie liggen ter inzage:

Kosten

Zie de pagina aanmelding en kosten.

Opzeggen

De opzegtermijn is één maand.
Wij verzoeken u de opzegdatum minimaal één maand van tevoren te mailen naar peuterspeelzaal@meanderomnium.nl. Na binnenkomst ontvangt u een bevestiging per mail.

U kunt ook een opzegformulier vragen bij de speelzaalleidster en deze ingevuld minimiaal één maand voor de opzegdatum bij de speelzaalleidster achterlaten.

Speelzaalleidsters

Marleen (boven) en Monique (onder)

Telefoon

030 - 694 04 16

Adres

‘t Noorderpunt 
Laan v. Vollenhove 1014
3706 AH Zeist