U bent hier

De voorschool

Wat is een voorschool?

Een voorschool is een peuterspeelzaal met mogelijkheden om kinderen individueel te begeleiden. Op een speelse manier leren kinderen begrippen als kleuren en vormen. Ook is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. De kinderen komen vier keer per week naar de voorschool. De voorscholen zijn het hele jaar geopend met uitzondering van de schoolvakanties. (English version: pre-school)

Wanneer komt een kind in aanmerking voor een voorschool?

De Voorschool biedt  gesubsidieerde plaatsen voor kinderen, die een extra steuntje nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Deze plekken zijn daarom alleen voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen op grond van de opleiding van de ouders (weging). Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld die onze administratie gebruikt als uw kind wordt ingeschreven.
Daarnaast kan het consultatiebureau aangeven of uw kind in aanmerking komt voor een Voorschool. Zij geven dan een indicatie af die u samen met het inschrijfformulier in kunt leveren bij administratie peuterspeelzalen op De Koppeling.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u uw kind opgeven voor een reguliere peuterspeelzaal. De kosten voor één ochtend zijn voor bijvoorbeeld elke maandagmorgen in een maand: € 40,- per maand.

Hoe werken we op een voorschool? 

Alle voorscholen bij MeanderOmnium werken met het Piramideprogramma. Elke drie weken is er een nieuw thema zoals kleding, kunst of ziek zijn. De leidsters leggen goed uit wat alle woorden en begrippen van het thema betekenen. Dit doen ze met liedjes, spelletjes, boekjes en gesprekjes.

Als blijkt dat uw kind extra aandacht nodig heeft om nieuwe woorden of begrippen te leren dan kan de leidster dit extra oefenen.

Ouders en leidsters werken samen

Binnen de voorschool wordt naast het piramideproject gewerkt met VVE-thuis voor ouders. Zodoende werkt u als ouders mee aan de ontwikkeling van uw kind. Met VVE-thuis leert u hoe u uw kind thuis verder kan helpen, bijvoorbeeld door voor te lezen en samen spelletjes te doen.

Daarnaast zijn er inloopochtenden voor ouders, kunt u meedoen aan Opstapje en zijn er themabrieven. Zo werken ouders en leidsters samen voor het beste resultaat.

Het volledige team wordt ondersteund door een intern begeleider.

Hoe verloopt een dagdeel op de voorschool?

We werken met  een vaste dagindeling. Dit geeft uw kind structuur en een veilig gevoel. Als u uw kind brengt, kunt u eerst samen een boekje lezen of een puzzeltje maken. Daarna gaan de kinderen in de kring. We gaan zingen of doen andere leuke dingen rondom het thema. Halverwege de ochtend krijgen de kinderen iets te eten en drinken. Tot slot kunnen de kinderen lekker spelen tot de ouders hen weer ophalen.

De voorscholen

MeanderOmnium kent de volgende voorscholen:

Stage- en vrijwilligersbeleid

De voorscholen van MeanderOmnium maken gebruik van de inzet van vrijwilligers en stagiaires. Hiervoor is het volgende beleid opgesteld:

Opzeggen

De opzegtermijn is een maand.
Wij verzoeken u de opzegdatum minimaal één maand van tevoren te mailen naar peuterspeelzaal@meanderomnium.nl. Na binnenkomst ontvangt u een bevestiging per mail.

U kunt ook een opzegformulier vragen bij de speelzaalleidster en deze ingevuld minimiaal één maand voor de opzegdatum bij de speelzaalleidster achterlaten.

Klachten

Ondanks de zorgvuldigheid die onze peuterspeelzaalleidsters, de organisatie, het management en het bestuur betrachten, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de gang van zaken. Een klacht kan op twee manieren ingediend worden, bekijk hier hoe u dit doet.

Meanderomnium neemt deel aan het convenant van de Gemeente Zeist wat inhoudt dat elke voorschoolleerling aan het einde van de voorschoolperiode warm zal worden overgedragen aan de basisschool. Tijdens deze overdracht wordt informatie van de voorschool uitgewisseld met de basisschool. Kiest u voor een VVE-basisschool dan wordt het Piramideproject voortgezet.

 

Karin Augustinus
- contactpersoon -

Telefoon

030 - 694 04 00
06 - 12 60  52 40

E-mail

peuterspeelzaal@
meanderomnium.nl