U bent hier

Jeugd en jongeren

Peuterspeelzalen

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar, dan is uw kind op diverse plaatsen in Zeist welkom op één van onze leuke peuterspeelzalen!

Voorscholen

Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar kunnen eveneens geplaatst worden op een voorschool. Een Voorschool is er voor kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken op het gebied van taal of sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen een Voorschool wordt gewerkt met het Piramide-programma.

VVE-thuis

VVE-thuis is een taalontwikkelingsprogramma voor ouders met kinderen vanaf 3 jaar die naar een Voorschool gaan.

Opstap en Opstapje

Opstap en Opstapje zijn spel- en leerprogramma's voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. De ouders oefenen zelf elke dag met hun kind om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Voor de ouders van kinderen in groep 3 is er Overstap, het vervolg van Opstap.

Leesstimulering

De Taalspeelgroep stimuleert kinderen om te lezen en de woordenschat te vergroten, zij krijgen ondersteunende lessen.

School in de wijk

Wat voorheen een brede school heette, gaat verder onder de naam School in de Wijk. Een School in de Wijk is een samenwerking van verschillende basisscholen en instanties in een wijk om kinderen in hun eigen leef- en leeromgeving betere kansen te bieden en eventuele achterstanden aan te pakken.

Activiteiten in de wijk

Voor kinderen en jongeren worden op diverse plekken in Zeist leuke activiteiten georganiseerd.

Sport- en speelblikken

In de wijken Vollenhove, Vogelwijk en het Staatsliedenkwartier staat een speelblik. Dit is een container vol speelgoed waar kinderen uit de buurt tijdens de openingstijden het speelgoed kunnen lenen en ermee spelen.

Speel-o-theek

Kasten vol speelgoed te leen tegen een redelijke prijs.

Superpretbus

De Superpretbus is een sport- en spelbus, een soort mobiel sport- en speelblik.

JongerenbusZ

In sommige wijken ontbreekt het aan een geschikte locatie. Hiervoor is de JongerenbusZ ontwikkeld. Kijk hier waar de JongerenbusZ wanneer staat.

De Peppel

De Peppel is een pop- en cultuurpodium voor álle inwoners van Zeist. Speciale aandacht is er voor jongeren die zich willen ontwikkelen op sociaal, kunstzinnig en/of cultureel gebied. Kijk op De Peppels eigen website!

CJG Zeist

MeanderOmnium is kernpartner van Centrum Jeugd en Gezin Zeist. Bezoek de website voor meer informatie.

Jeugdcultuurfonds Zeist

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Bezoek de website van het Jeugdultuurfonds of neem contact op met Karima Airass, sociaal werker via 06 - 49 86 37 71 of k.airass@meanderomnium.nl.