U bent hier

Taal-, ontwikkelings- en opvoedingsondersteuning

Wij bieden verschillende spel- en leerprogramma’s voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar en hun ouders.

Stapprogramma's

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er het tweejarige programma Opstapje. Als vervolg hierop is er voor kinderen van 4 tot 6 jaar het eveneens tweejarige programma Opstap. Beide programma’s ondersteunen ouders in het opvoeden van en de interactie met hun kinderen. Er wordt dagelijks geoefend met behulp van het speciaal ontwikkelde spel- en leermaterialen van Opstap(je). Hierdoor wordt voor het kind de drempel naar de basisschool of de peuterspeelzaal verlaagd. 

Voor kinderen in groep 3 is er Overstap, het vervolg van Opstap.

De ouders die meedoen aan een Stapprogramma worden begeleid door een van onze Opstapmedewerkers tijdens groepsbijeenkomsten. De ouders krijgen alle informatie om thuis met hun kind aan de slag te gaan. Ook is het binnen deze bijeenkomsten leerzaam om ervaringen met andere ouders uit te wisselen. Zo leren de ouders van elkaars handelen en kunnen ze zien hoe andere kinderen reageren op het programma.

Het is erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling van uw kind(eren)! Door dagelijks 10 minuten met uw kind te spelen en te werken volgens het programma krijgt u meer inzicht in de ontwikkeling van uw kind(eren). De kinderen zelf genieten van de aandacht die ze dagelijks krijgen en leren spelenderwijs.

VVE Thuis

VVE Thuis is een taalontwikkelingsprogramma voor ouders met kinderen vanaf 3 jaar die naar een voorschool gaan.

Taalspeelgroep

De Taalspeelgroep ondersteunt kinderen met een (dreigende) taalachterstand. Deze kinderen worden gestimuleerd om te lezen en krijgen extra ondersteunende lessen om de woordenschat te vergroten.

Steunouder

Project Steunouder richt zich op de opvang van kinderen van ouders in kwetsbare gezinssituaties.

De Regenboog

De Regenboog is een observatie- en diagnostiekgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die zich op de één of andere manier anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes.

PIEP zei de Muis

PIEP zei de Muis is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.

Karin Augustinus
- contactpersoon -

Telefoon

030 - 694 04 00
06 - 12 60 52 40

E-mail

opstap@
meanderomnium.nl

Inschrijfformulier