U bent hier

De Regenboog

Je kind ontwikkelt zich anders dan leeftijdgenootjes, wat nu?
 
Heb je als ouder zorgen over je jonge kind, omdat je ziet dat de ontwikkeling anders verloopt dan bij de meeste leeftijdsgenootjes?
 
Of zegt je gevoel dat er iets aan de hand is met je kind, maar weet je niet precies wat eraan scheelt en hoe je daarachter kunt komen?

 

De Regenboog is een observatie- en diagnostiekgroep om te kijken naar wat er mogelijk nodig is voor je kind. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden 3 tot 4 maanden lang spelenderwijs geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Een eventuele achterstand is makkelijker in te lopen naarmate kinderen jonger zijn. Door vroegtijdige observatie krijgen ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind en kan een passende keuze gemaakt worden in de ondersteunings- en onderwijsmogelijkheden.

De groep

  • De kinderen kunnen op dinsdag- en woensdagochtend van 8.45 tot 11.30 uur terecht.
  • De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.
  • De groep heeft een eigen ruimte in peuterspeelzaal De Zwaluw, Noordweg 93a Zeist
  • Er werken op de groep 2 ervaren pedagogisch medewerkers.
  • Deelname aan deze groep kost €10,- per maand.

Het is mogelijk om uw kind ambulant (op locatie) te observeren en diagnosticeren. Neem hiervoor contact op met het Regenboogteam.

De observatie

  • De vragen van ouder(s) vormen het uitgangspunt voor de observatie van het kind.
  • Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen ouder(s) en een medewerker van De Regenboog. Ook wordt er uitgewisseld over wat er naar voren komt in de observaties in de groep.
  • Onderzoeken vinden plaats na overleg met ouders en zoveel mogelijk op de locatie bij De Regenboog.
  • Als het nodig is kunnen andere deskundigen worden ingeschakeld, zoals een logopedist, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of gedragsdeskundige.
  • Tegen het einde van de periode is er een gesprek tussen ouder(s) en een medewerker van De Regenboog over de keuzes die ouder(s) hebben als verdere ondersteuning nodig is.

Meer informatie en aanmelden

Een ouder/verzorger kan een kind aanmelden voor De Regenboog via het CJG (info@cjgzeist.nl / 030 - 820 02 27) of via het directe telefoonnummer van De Regenboog 06 - 15 37 74 47.
Ook een medewerker van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of arts kan in overleg met de ouder(s) een kind aanmelden.
 

De Regenboog is een samenwerking tussen MeanderOmnium, Reinaerde, Youké en het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist.

De Regenboog

Telefoon
06 - 15 37 74 47

E-mail
deregenboog@cjgzeist.nl

Adres
Noordweg 93a
3704 GL Zeist

Aanmelden via CJG

Telefoon
030 - 820 02 27

E-mail
info@cjgzeist.nl