U bent hier

Aanmelden, opzeggen en kosten

Aanmelden

U kunt uw kind inschrijven bij een voorschool zodra uw kind de leeftijd van 18 maanden heeft. De gemeente geeft subsidie voor de voorschool. Daarbij let de gemeente op het opleidingsniveau van de ouders. Het is ook mogelijk dat uw kind een indicatie krijgt via het consultatiebureau. U kunt daarnaar vragen als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind.

Het inschrijfformulier kunt u aanvragen per telefoon. Wij vragen u het formulier volledig in te vullen en schriftelijk ondertekend te sturen naar:
Administratie peuterspeelzalen MeanderOmnium
Wijkcentrum De Koppeling
De Clomp 1904
3704 KS Zeist

Wanneer komt een kind in aanmerking voor een voorschool?

De Voorschool biedt  gesubsidieerde plaatsen voor kinderen, die een extra steuntje nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Deze plekken zijn daarom alleen voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen op grond van de opleiding van de ouders (weging). Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld die onze administratie gebruikt als uw kind wordt ingeschreven.
Daarnaast kan het consultatiebureau aangeven of uw kind in aanmerking komt voor een Voorschool. Zij geven dan een indicatie af die u samen met het inschrijfformulier in kunt leveren bij administratie peuterspeelzalen op De Koppeling.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u uw kind opgeven voor een reguliere peuterspeelzaal. De kosten voor één ochtend zijn, bijvoorbeeld elke maandagmorgen in een maand: €40,- per maand.

Kosten

De kosten voor de voorschool bedragen €20,- per maand (tarief 2017).

Opzeggen

De opzegtermijn is een maand.
Wij verzoeken u de opzegdatum minimaal één maand van tevoren te mailen naar peuterspeelzaal@meanderomnium.nl. Na binnenkomst ontvangt u een bevestiging per mail.

U kunt ook een opzegformulier vragen bij de speelzaalleidster en deze ingevuld minimiaal één maand voor de opzegdatum bij de speelzaalleidster achterlaten.

Karin Augustinus
- contactpersoon -

Telefoon

030 - 694 04 00
06 - 12 60 52 40

E-mail

peuterspeelzaal@
meanderomnium.nl